logo small

Endüstriyel İlişkiler Yönetimi

Değişen çevre koşullarının zorladığı süreç, her alanda olduğu gibi, çalışma hayatında da bir çok değişikliğe ve yeniliğe neden olmuştur...

Özellikle son yıllarda işçi-işveren ilişkilerinde endüstriyel ilişkilerin son derece dinamik bir alanda olma etkisiyle önemli yapısal değişiklikler yaşanmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de çalışma ilişkileri alanında tartışılan konuların başında sendikal kriz yer almaktadır.

10 yılı aşkın endüstriyel ilişkiler yönetimindeki tecrübelerimizle, sendikalı iş yerlerinde veya sendika örgütlemesinin gelişme gösterdiği işletmelerde, işletme ve çalışan açısından endüstriyel ilişkiler modelliyoruz. Ve işletmenin endüstriyel ilişkiler politikalarını sistemize ederek, işveren politikalarını sınıflandırıyoruz.

Daha detaylı bilgi için endüstriyel ilişkiler danışmanlarımızda iletişime geçiniz.

© 2014 - 2019 Dakka Danışmanlık. All Rights Reserved. Designed By Sordesign.com